NATANGGAP NA ANG ORDER!

Makikipag-ugnayan sa iyo ang teknikal na suporta sa loob ng ilang minuto upang kumpirmahin ang iyong order.

PANSIN

Kung wala kang paraan upang tumugon sa numerong inilagay, ipinapayo namin sa iyo na muling mag-order gamit ang isang numero na iyong magagamit upang tumugon sa aming tulong.